Miếng Dán Màn Hình SAMSUNG

Tổng hợp Miếng Dán Màn Hình Cao Cấp cho SAMSUNG
Miếng dán từ tính 3 lớp

GALAXY TAB 10.1     : trong suốt giá: 120k  /  chống vân tay giá: 150k
GALAXY TAB 8.9       : trong suốt giá: 120k  /  chống vân tay giá: 150k
GALAXY TAB 7.7       : trong suốt giá: 120k  /  chống vân tay giá: 150k
GALAXY TAB 7.0       : trong suốt giá: 120k  /  chống vân tay giá: 150k
GALAXY TAB 7PLUS : trong suốt giá: 120k  /  chống vân tay giá: 150k

GALAXY S3              : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
GALAXY S2              : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
GALAXY S1              : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
GALAXY NOTE         : trong suốt giá: 70k    /  chống vân tay giá: 90k
GALAXY W               : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
GALAXY R                : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
GALAXY MINI          : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
GALAXY NEXUS       : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k
INFUSE 4G               : trong suốt giá: 50k    /  chống vân tay giá: 60k


Comments