Miếng dán màn hình LG L90 Dual chống vân tay

Miếng dán bảo vệ màn hình Lg L90 Dual
Miếng Dán Màn Hình hiệu iTop - Tấm Dán từ tính 3 lớp
Hàng chính hãng - miếng dán từ tính vừa khít với màn hình không cần cắt xén

Miếng Dán Màn Hình LG L90 Dual Trong Suốt Gía:
40.000đ
Miếng Dán Màn Hình
LG L90 Dual Chống Vân Tay Gía: 50.000đ

Bao dán đẹp

Comments