Miếng Dán Màn Hình HTC

Tổng hợp Miếng Dán Màn Hình Cao Cấp cho HTC

Miếng dán từ tính 3 lớp

HTC FLAYER (TABLET)     : trong suốt giá: 120k /  chống vân tay giá: 150k

HTC ONE X                         : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC ONE S                         : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC ONE V                         : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC EVO 3D     
                 : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC CHA CHA G16            : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC SALSA G15                : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC SENSATION G14/ XE: trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC SENSATION XL          : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k
 
HTC DISIRE HD                 : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC HD2                            : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC HD7                            : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC DESIRE HD                 : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC WILDFIRE                  : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60k

HTC WILDFIRE S               : trong suốt giá: 50k  /  chống vân tay giá: 60kComments