Miếng Dán Màn Hình Nokia Lumia 1520

Miếng Dán bảo vệ màn hình nokia Lumia 1520
Miếng Dán Màn Hình hiệu iTop - Tấm Dán từ tính 3 lớp
Hàng Cao Cấp - miếng dán từ tính vừa khít với màn hình không cần cắt xén

Miếng Dán Màn Hình Lumia 1520 Trong Suốt Gía: 50.000đ
Miếng Dán Màn Hình Lumia 1520 Chống Vân Tay Gía: 60.000đ

Bao dán đẹp

 photo miengdanmanhinhlumia1520.jpg
Comments